[K韓公社] 鬼怪挑都敏俊機?!

講到最近韓流熱潮,係哈韓族既都應該知係韓劇《鬼怪》啦!個個韓星都爭住將男主角把劍「插」係個身到,不論男女都中哂毒,係唔係都要話搵鬼怪新娘!

圖左: 雪炫 @AOA 圖右: ROY KIM
2

呢套咁正既劇話咁快就播完,但啲OST仲係個耳邊LOOP緊!唔知你地對呢套劇又覺得點睇呢?!但小妹身邊係有唔少朋友拒絕睇呢套劇!原因係覺得男主們老、第二係驚有鬼=_=…個下我都唔知比個咩反應佢好。小妹自認都係外貌協會榮譽會員,亦都驚鬼到不能自拔既地步,但都無穿無爛,就證明真係好睇啦!
3

由兩個大叔孔劉同李棟旭組成既「死鬼CP」真係好鬼令人心動,就係因為佢地都係大叔級,咁先有戲劇張力!兩個年紀大既都可以演到咁可愛先係重點!年輕靚仔唔一定贏,係好睇個編劇同導演點打造!果然作家金恩淑係選角既能力,係比另一位較注重排場既作家高!而佢地兩位既成績,大家都睇到,係無錯…我講緊既係<藍海>既編劇…當同韓迷朋友傾開呢套劇,覺得金恩淑好似直情挑緊人地機咁,當年<來自星星的你>亦係出自<藍海>編劇手筆,更係神劇之一!而<鬼怪>有幾個地方,係同都敏俊C相似,疑點有:
~~都: 生活左400年、 鬼: 生活左900年(準確係939年),多過都敏俊C
~~瞬間移動: 兩者都有
~~時間停頓: 兩者都有
~~預知能力: 兩者都有
~~超能力: 兩者都有
~~順風耳: 兩者都有
4

5

仲記得有一幕陰間使者用左時間停頓,但原來對鬼怪無效,而鬼怪之後講左一句:「我都可以做到!」,更加令我覺得有啲諷刺既意味…^_^
而名台詞又點止咁小!「死鬼CP」既串嘴台詞,真係腦筋急轉彎,如果平時串人轉數有咁快就好!

6當然以上既論點都係個人立場啦!唔知你地又有無心得或者你地有無咩名場面、台詞係好深刻或好感動,想分享下咁呢?
咁岩提到都manager,下一次就講下同都敏俊C and佢地團隊合作既經歷…真係午夜夢迴,我都會醒=_=…

Aki C

大家好!我叫Aki呀!雖然個名好日本,但我都係偽韓人一名,只要係關韓國既野,不論KPOP、韓劇、韓食、韓景點乜乜乜….都關我事架!而我係到都會分享下我同韓星合作過既所見所聞,當然唔少得去韓國玩既趣事啦!希望大家多多指教呀! FACEBOOK: Aki Sakura