[K韓公社] 那些年我遇過的韓星—–金秀賢篇

「都教授!都敏俊頭呀…」相信大家都唔會陌生,一套「來自星星的你」令金秀賢到而家都穩坐男神之位!就連唔係韓流人士都知佢係乜水,髮型界更加係掀起「都敏俊熱潮」,就連路人情侶都因為佢而要鬧分手兼上報….當然小妹都唔例外,當年都有迷過佢!亦因為呢套劇,令當時仲係大台既我,同唔少藝人朋友打成一片!講起黎都要多謝佢!我又點會想到,會有遇到佢既一日…

21

第一次見佢,係一次佢代言既某品牌既EVENT。當時都要多得一位前輩既關照,成日帶我去做/睇SHOW,先會有咁多呢啲相遇時刻…. 諗起都覺得好唔真實,午夜夢迴都會醒呀…

22

當時約為ON SHOW前 1-2個小時,好多幕後同僚們都係後台「爬」緊飯,正當小妹想食第一啖飯既時候,突然有兩名西裝黑人衝了出來,第一句就問在下「What are u doing?」,身為一個標準既英文文盲既我,我都無比佢地嚇窒,好瀟灑地用港式英語回應:「Eating Rice.」,佢地都忍唔住笑左,跟住就同我地成班師兄傾左陣,原來佢地係金秀賢既保鏢們,可能佢地見悶所以就出黎搵人吹下水,同埋話陣間都教授會係到STAND BY呀或路過呀咁,好似叫我地追埋一份咁!當然教授出黎既時候都有同我地打下招呼SAY下HALO咁啦!呢啲都係韓國藝人既自然反應~果下佢主動地同你有互動,真係係幾幸福既~~^_^

到第二次,估唔到又會再次係一個澳門頒獎禮上再遇到佢。當日其實唔止得佢一組韓國藝人,仲有SJ D&E、韓藝瑟等,再加埋其他唔同國家都有成上百組既藝人要接待既。而當時我本身係指派負責「湊」SJ同林峯,人數上我係最多,因為當時既組員唔太認識韓國藝人同韓語,所以組合就比我負責,再加上人手不足,就比埋林峯在下…

23
但其實我係好好彩架,第一SJ既東海同銀赫係無咩要求,而林生同佢既團隊本已係認識,所以更加唔會為難奴婢T^T…而正當想透下既時候,手機既信息就響不停,原來係金秀賢組組員既求救,而我既大佬當時係我左近,就比左一個「唔使做呀!」既眼神我,咁我就唯有去埋幫手啦~~

24

>>圖上感謝某粉絲影底左「合照」 >>圖下小妹同林生^_^

 

25

一落到停車場,就見到一行廿幾三十個既黑西裝人士團團圍住左戴黑帽著黑色長袖衫既金秀賢,唔知我以為拍緊警匪片tim,因為佢著到咁令我諗起佢做北韓特工個部電影…原來佢地想要車出去食野,但因為個時酒店車唔多夠用,所以都要等一等,其實當時個停車場真係好鬼熱,但佢著到咁都面無難色,仲齊齊企係到等車,一句怨言,一點架子都無!到到佢上車,佢都一一多謝陪佢等,同佢CALL車安排既我地,禮數對佢黎講真係從不能小!
到第二日佢上台拎獎,反到後台準備走個時,見到我地,又再次逐一同我地鞠躬,用普通話講謝謝!佢個貼身保鏢「申叔叔」仲同我地講:「真係辛苦哂你地!」,再補一個勁慈祥既笑容!原來保鏢都有溫柔既一面架!

26 27

呢幾日既經歷真係好難忘,有苦有甜….但都咪話唔辛苦呀!不過係好難得既!等下次有機會就講下其他經歷比大家聽XD….

Aki C

大家好!我叫Aki呀!雖然個名好日本,但我都係偽韓人一名,只要係關韓國既野,不論KPOP、韓劇、韓食、韓景點乜乜乜….都關我事架!而我係到都會分享下我同韓星合作過既所見所聞,當然唔少得去韓國玩既趣事啦!希望大家多多指教呀! FACEBOOK: Aki Sakura