UTO財經|菲一般講股 |方澤翹: 越秀服務TOD模式為新趨勢 值得投資者認購

一週股市龍門陣,星級股評家,左起:驍騰原,黎家聰,陳顯歷,温冠麟,岑智勇,李慧芬,林家亨,朱紀菲,聶振邦,温傑,諸人進,巨鯨,唔楊德華 & 劉勝鈞。

 

snowcare
【防疫絕招】終於有直接噴霧人身體殺菌嘅產品,仲可以殺滅空氣中嘅病菌。

UTO財經|菲一般講股 |方澤翹: 越秀服務TOD模式為新趨勢 值得投資者認購

越秀地產(00123) 擬分拆物業管理業務越秀服務(06626)獨立上市。越秀服務明日(16日)起招股,每手500股,入場費為3292.9元。另外,10位基石投資者已承諾認購越秀服務約7.772億元股份,相當於總集資額約三分一。

越秀服務預計6月21日定價,6月28日掛牌。四家聯席保薦人分別為農銀、中信建投、建銀及越秀融資。

越秀服務為內地大灣區綜合物管龍頭之一。截至2020年12月31日,總在管面積為3260萬平方米,在管物業數量為215個,在管面積有96.1%的物業位於一線、新一線和二線城市;77.4%在管面積來自大灣區,管理地區質量優良,物業平均出租率達90%以上。

集團近年積極採用TOD管理模式,TOD為 Transit-Oriented Development,即以公共交通為導向的開發,倡導高效、混合的土地利用,如商業、住宅、辦公、酒店等。集團2020年11月以代價人民幣2.82億元收購廣州地鐵旗下的廣州地鐵環境工程67.0%股權及廣州地鐵物業管理67.0%間接實際股權。集團的在過往管物業組合主要包括住宅物業和商業物業,如寫字樓和購物中心,而收購事項將另集團管理項目更多樣化,進一步壯大其業務組合及地區覆蓋範圍。

控股股東越秀地産(00123)為內地最大TOD發展商之一,開發了5個TOD住宅項目,總建築面積近400萬平方米。TOD綜合管理模式將成為將成爲越秀服務未來規模擴張和利潤增長的新動能,更有助越秀服務其增值服務優勢。

越秀服務股東實力雄厚

越秀地産(00123)是大灣區領先的房地産發展商之一。截至去年底,越秀地產擁有總土地儲備約2454萬平方米,分佈全國21個城市,足夠集團未來3至5年的開發所需,母公司土儲亦可視作為越秀服務未來業務的潛在增長動力之一。

另外,越秀服務的間接控股股東越秀集團是廣州市國資委全資控股的第二大國有産業集團;廣州地鐵於2021年2月8日入股越秀服務,成為戰略投資者,於上市前持股約8.1%。在三大國企股東支持下,預期越秀服務的未來發展潛力或併購項目亦會保持高速增長。

最近物管板塊半新股屢有炒作,相信有國企背景的越秀服務將有機成為黑馬跑出,建議投資者可以以孖展認購增加中籤率,首日升幅15%或以上。

本專頁所有分享純屬個人,分享內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。另本人無法保證有關內容的真確性和完整性。
撰文時會儘量保持客觀公正,但對所持有的資產內容亦可能有較偏頗的論述。投資涉及風險,讀者應考慮該投資是否適合閣下的個別情況,務請運用個人獨立思考、求證、分析。讀者一切的投資決定以及該投資引致的收益或損失,概與本人無關。

圖片來源:網絡

#國農證券 #證券 #港股 #美股#秒投 #stockviva #方澤翹 #KelvinFong #融資 #實力雄厚 #多樣化

「TG」炒股同學會 | 菲一般講股
https://t.me/UTOFINANCE
個股全方位,專家教路。
入貨價,止蝕位,追擊升幅大拆解。

影片:點播網易朱紀菲訪問冼國林片段。
影片:點播網易朱紀菲訪問冼國林片段。
EOL
去片:Samantha余美虹帶你做吃貨EOL(Eat Opinion Leader)

陳卓瑩新歌「不遺餘力」呼籲社會關注抑鬱症
剪接影片:https://www.instagram.com/p/CH-uaKIBUxy/?igshid=tpgwp5v03mdp