UTO財經 | 菲嚟開股 | 藺常念:勵晶太平洋(00575.HK) 推出FortacinTM

一週股市龍門陣,星級股評家,左起:驍騰原,黎家聰,陳顯歷,温冠麟,岑智勇,李慧芬,林家亨,朱紀菲,聶振邦,温傑,諸人進,巨鯨,楊德華 & 劉勝鈞。

snowcare
【防疫絕招】終於有直接噴霧人身體殺菌嘅產品,仲可以殺滅空氣中嘅病菌。

 

【UTO財經 |菲嚟開股|藺常念】勵晶太平洋(00575.HK) 推出FortacinTM

集團在1月18日公佈,其香港,台灣及澳門的商業戰略夥伴友華生技醫藥股份有限公司(友華),2021年1月開始在香港推出銷售集團治療早洩之處方藥FortacinTM。友華計劃在2021年3月在澳門,及2021年4月在台灣推出FortacinTM。本集團將會按友華於該等市場的淨銷售額收取低雙位數之特許權使用費。

這對本集團而言是一個至關重要的時刻,概因本集團在其本土市場香港提供FortacinTM 之戰略目標透過友華生技醫藥得以實現。集團關健的處方藥FortacinTM,在本地零售市場推出,正式開始為集團帶來收益。

本公司行政總裁表示:「在香港推出及即將在其他亞洲國家推出Fortacin™可進一步鞏固本公司於該地區早洩治療領域之領導地位。更為重要的是,憑藉在亞洲地區廣泛覆蓋,本公司在不久將來於快速增長之全球早洩治療市場佔據主要份額處於領先位置。」

集團在於中國之商業戰略夥伴江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司已委聘一間領先的合同研究機構,在中國進行隨機化臨床試驗。待取得國家藥品監督管理局之批准後,隨機化臨床試驗計劃將於二零二一年四月份╱五月份隨即展開。
其他向外特許商機

集團目前正與一名潛在夥伴展開初步商討,以就日本市場將FortacinTM 之權利「向外特許」。

集團的FortacinTM由研發,臨床試驗,已經進入收成期,是一個重大的里程碑。為集團帶來收入,有助股價表現。

 

 

 

 

藺常念

(智易東方證券有限公司行政總裁)
香港及國際最資深的股票評論家之ー,擁有美國明尼蘇達大學學士,威爾遜院士榮譽及工商管理碩士學位。

 

點擊:菲一般講股
陳卓瑩新歌「不遺餘力」呼籲社會關注抑鬱症
剪接影片:https://www.instagram.com/p/CH-uaKIBUxy/?igshid=tpgwp5v03mdp

#財經 #UTO財經 #菲嚟開股 #智易東方證券有限公司行政總裁 #藺常念 #勵晶太平洋 #00575.HK #FortacinTM #友華生技醫藥股份有限公司