UTO財經|菲一般講股 | 朱紀菲:國藝娛樂東山再起 冼師傅再戰武林

一週股市龍門陣,星級股評家,左起:鄧乙己老師(玄學家),驍騰原,温冠麟,楊德華,聶振邦,朱紀菲,林家亨,岑智勇,陳顯歴,黎家聰 & 鄭希鈉。

點擊參加HKRD

UTO財經|菲一般講股 | 朱紀菲:國藝娛樂東山再起 冼師傅再戰武林

大家聖誕節快樂!小妹第一次做財經做到過聖誕新年假期,十分欣喜,前陣子筆者特別喜愛葉問4電影,除咗甄子丹打到宇宙最強精彩好睇外,葉偉信電影拍攝手法更不在話下,更吸引之處睇住葉問故事,會感到世事變遷,大時代起跌興衰,今次葉問4係丹爺最後一集,真係好令筆者捨不得。提起電影,一定會想到葉問徒孫冼國林,近日冼師傅任主席的國藝娛樂(08228)傳來市場好消息,其債權重組計劃已獲百慕達法院批准 ,準備提交至香港法院,相信可在月內完成程序,照劇本發展,國藝快將東山再起。

筆者講解內容,相關重組計劃主要透過發行新股及可換股債券形式以償還債務,其中40%欠債會按每股0.38元發行新股,新股禁售期為一年。餘下60%欠債則向債權人發行可換股債券,該批可換股債券年息1%,可於三年後按每股0.55元兌換股份,或於可換股債券持有至五年後由國藝贖回。如成事通過,國藝利息開支將由超過2億元降至約1200萬元,同時集團亦可透過發行可換股債券進一步補充資金,對國藝改善業績相當有利。加上目前國藝業務正持續增長,西樵山影視城第二期亦在發展當中,新項目包括興建8個攝影棚,包括亞洲首個水底攝影棚等等。

筆者又翻查國藝目前業績事實正逐步改善中,在其截至今年9月底止首三季業績可見,收入按年大幅增加15.9%至9980萬元。更值得注意的是,國藝今年首九個月於債務利息方面的開支按年大增35%或3426萬元,至1.31億元。以此推論,國藝的債務重組計劃如能通過,將會為各方帶來共贏的局面。國藝周一收報0.188元,最低曾到0.185 ,最高更觸及0.198元,52週波幅於0.170 – 0.415元,10天平均線價位0.187元,溢價2.186%,股價水位偏低,十分吸引,相信在債務重組計劃完成後,新升浪隨時出現,建議可分階段吸納,首個目標為0.3元,上望水位達60%,如達標,便有機會捲土重來,挑戰今2019年高位0.39元,再加一把勁,配合市況發展,有望上四(四毫以上),發力望五衝六,就可喜可賀,六六無窮,新年過肥年!

點擊:”菲一般講股”。

編輯:朱紀菲YEnnas
朱紀菲 YEnnas (獲傳媒稱為【財經女神】) 活躍於財經版和娛樂版。參加“國藝娛樂”贊助“一帶一捉路女股神”,獲獎晋身財經界,現在中國網易,UTO財經,Capital資本雜誌,富途牛牛,StarsHK等多個平台撰寫財經專欄,網上“菲一般講股“,“壹週股市龍門陣”,”菲嚟開股”等節目主持。

免責聲明:上述觀點只代表作者本人或作者公司意見,與本網站的立場無關,作者確認聯系證券人士並沒持有以上股票,其意見並不代表任何第三方機構立場及非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

EOL
去片:Samantha余美虹帶你做吃貨EOL(Eat Opinion Leader)
音樂:點播試聽”乞討”。

#UTO財經 #朱紀菲 #菲一般講股 #國藝娛樂8228 #冼國林 #葉問4 #甄子丹 #葉偉信