[IBHK節目] 馬端琳宣傳新歌 Percy大談養狗經

7

Zoey同Faith老闆Percy前幾日獲邀上IBHK做節目。問到Zoey首次上男神BB節目有何感覺,Zoey表示好好玩,男神BB好好笑,上網睇男神BB以為佢傻嫁,但識落原來佢個人又無咩點,幾好人。

3

男神bb一開始就問Zoey同李思捷咩關係,因為見佢地經常一起登台,Zoey笑住話無諗過會被問呢個問題,同思捷係朋友,佢亦都係好好既前輩,有好多事情都會問佢意見。

1

男神bb透露將會拍攝一套微電影並會用Zoey首新歌做主題曲,男神bb話一聽首歌就覺得好舒服,又好切合電影主題,所以決定用呢首歌,Zoey表示好興奮好開心,亦多謝男神bb俾呢個機會佢。

5

Percy 覺得上男神實驗室做嘉賓十分有趣,還認為男神BB雖然行為瘋狂但為人正義,而且做事有見地,訪問中提到與年輕藝人溝通的問題之餘,還分享作為前寵物店主及現任寵物主題專欄作者的一些養狗專門學問呢!

浩楠

Stars-hk 創辦人, 希望建立一個只談專業, 不談八卦的娛樂資訊網站。