FFx 短褲出席工展會活動晒長腿

DSC_8912

剛於新城頒獎禮上奪得新登場組合銀獎的FFx,昨日出席工展會活動,四個靚女唔怕凍,以一身短褲look出現,盡現美腿。

DSC_9073

除獻唱成名曲《Sugar Baby》外仲唱左Sammi 首《信者得愛》,四位亦大派簽名相給粉絲。

DSC_9002

Cici 仲話《Sugar Baby》已經係神曲,全港市民都識唱識跳,係屬於全香港人的。

DSC_9001

FFx 有不少粉絲到場支持,粉絲仲佢地四個一齊唱《Sugar Baby》。

記者:Chris Chan