JuJu搞睡衣派對 炮製火雞聖誕大餐

JuJu_ (11)

打女陳鈺芸(JuJu)昨晚下廚煮火雞聖誕大餐,還花了不少心思設計各種聖誕特色美食招待一班朋友,被各人大讚JuJu除了武功了得,原來㕑藝也一流!

JuJu_ (8)

JuJu表示自己在美國讀大學時經常在家中開派對,一個人弄三十多人的食物,有一年還特別在美國拜師學整火雞!但回港後一直也沒有時間在家中弄火雞和開聖誕派對,JuJu説:「整火雞同聖誕大餐需要一整日去弄,所以過去個幾年都係去餐廳食!不過真係好懷念聖誕節整火雞既傳統,所以今年起心肝,去買材料落手去整火雞!仲叫咗十幾位朋友著佳卡通睡衣嚟開聖誕派對!咁先夠曬家庭既溫馨氣氛!我仲設計咗一D好有聖誕特色既食品,用咗十幾個鐘頭去準備!」

JuJu_ (2)

浩楠

Stars-hk 創辦人, 希望建立一個只談專業, 不談八卦的娛樂資訊網站。