UTO財經 | 菲嚟開股 | 李慧芬:借助基建水泥股帶動 浦江國際展升浪

一週股市龍門陣,星級股評家,左起:驍騰原,黎家聰,陳顯歷,温冠麟,岑智勇,李慧芬,林家亨,朱紀菲,聶振邦,温傑,諸人進,巨鯨,楊德華 & 劉勝鈞。

snowcare
【防疫絕招】終於有直接噴霧人身體殺菌嘅產品,仲可以殺滅空氣中嘅病菌。

 

【UTO財經|菲嚟開股|李慧芬】借助基建水泥股帶動 浦江國際展升浪

各國開始安排人民接種疫苗,市場人士大炒復甦股,特別是基建水泥股,中交建(01800.HK)、中國建材(03323.HK)等大幅回升。

2019年5月上市的浦江國際(02060.HK) 主要從事製造建造橋樑所用纜索及不同基礎設施建設所用預應力材料,是中國建造特大橋所用橋樑纜索的最大供應商及中國其中一名領先預應力材料製造商。

集團旗下附屬公司奧盛創新(OSN.US) 與New Ossen Group及Merger Sub訂立一項合併協議,據此,奧盛創新(OSN.US) 將以合併方式私有化,合併代價為1,146萬美元,即是每股美國存託股份的現金代價為5.10美元及每股奧盛股份的現金代價為1.70美元。訂立合併協議前,公司持有奧盛創新(OSN.US) 已發行股本中約65.9%的權益,餘下已發行股本則透過美國存託股份由公眾股東持有。完成合併後,奧盛創新(OSN.US) 將會私有化,並成為公司之全資附屬公司。公司盈利每年將多2000萬,可提升每股盈利。

近期有基金不斷增持浦江國際(02060.HK)至5%以上,股價創3個月高位。而大股東去年也開始增持,普實醫療去年9月底引入三名新戰略投資者包括上海國際港務、上海臨港先進產業及上海新金環,合共注資3億人民幣認購其10%股權。因此,公司於普實醫療持股已由26%攤薄至23.4%。而浦江國際(02060.HK)投資29%的普石醫療未來有機會分柝上市,釋放價值。

集團去年6月止的中期業績,營業額約8億元人民幣(下同),按年升3%;純利6,511萬元,按年升92%。從浦江國際(02060.HK)一連串的動作可見,股價將可進一步上升,投資者可於3.30元之下買入,目標4元。

(撰文: 高寶集團證券 執行董事 李慧芬)

 

李慧芬Stella
(高寶集團證券有限公司執行董事)
畢業於美國皇家百聖大學,主修商業行政。
獲邀為多個財經節目的嘉賓主持,並為多份財經報章雜誌撰寫專欄,提供最新財經資訊和專業分析。

點擊:菲一般講股
陳卓瑩新歌「不遺餘力」呼籲社會關注抑鬱症
剪接影片:https://www.instagram.com/p/CH-uaKIBUxy/?igshid=tpgwp5v03mdp

 

#李慧芬 #財經 #UTO財經 #菲嚟開股 #高寶集團證券執行董事 #中交建 #01800.HK #中國建材 #03323.HK #浦江國際 #02060.HK